As oil & gas facilities come to the end of the life cycle & prepare for de-commissioning that’s were Instalaţiile de petrol şi gaze ajung la sfârşitul ciclului de functionare şi trebuie scoase din producţie – aici intervine Magma. Magma oferă servicii de consultanţă şi livrabile, incoporând datele și cerințele de la client, pentru următoarele activităţi:

  • Inginerie
  • Spălare şi purjare platformă
  • Spălare şi curăţare conducte platformă / DSV / DP”
  • Suport pentru casare platformă  /DSV / DP
  • Spălare puţuri / platformă / DSV
  • Servicii integrate de decommissioning

Până acum, Magma a oferit support în casarea a peste 4 platforme, 20 de conducte şi a peste 35 de puţuri. Magma pune la dispoziţie o echipa competentă şi instruită, cu personal versatil care lucrează ca o echipă, pentru a-i oferi clientului rezultatele dorite într-o manieră sigură şi eficientă conform standardelor din domeniu şi cerinţelor.