A cunoaşte statusul exact al instalaţiei este esenţial pentru predare şi pentru o pornire sigură şi de succes. Deţinem o experienţă amplă în acest domeniu şi dispunem de instrumente dezvoltate de noi, inclusiv „Proiectul pe o pagină” care s-a dovedit un succes pentru multe dintre proiectele noastre. Acest sistem se interfaţează simplu cu sistemele şi schemele clientului şi dispune de un sistem Pat Pending pentru identificarea statusului echipamentelor şi gradul de pregătire a sistemului, care permit vizualizarea facilă a componentelor şi a stadiului finalizării pentru fiecare ansamblu, ajutând în procesul de verificare, înainte de predare şi de introducerea/prelucrareahidrocarburilor/fluidelor. Sistemul nostru online de management al predării, CHOMS,  care este un sistem multifuncțional pentru finalizare, certificare şi management, permite o predare sigură şi auditabilă a proiectelor de diferite mărimi, de la faza de proiectare şi până la finalizarea şi transferul pentru exploatare. Include toate instrumentele noastre de monitorizare şi management, precum şi o suită de fişe de verificare pentru construcţie, dare în exploatare şi pornire.